Co nabízím

Zájemcům o rodovou historii nabízím vyhledání předků a zpracování rodové linie ve formě:

Vývodu

Nejpoužívanější typ zpracování rodové linie, zaznamenáni jsou přímí předkové jednotlivce, postupuje se od současnosti do minulosti. VZOR

Pro zajímavost: označíme-li jednotlivce jako generaci 0 a budeme-li pátrat po jeho předcích do 5. generace, nalezneme až na výjimky údaje (datum a místo narození a křtu, datum a místo svatby, povolání, datum a místo úmrtí včetně příčiny smrti a místa posledního odpočinku) o 62 lidech. Ti všichni se museli narodit a prožít své životy dříve, než zkoumaný jedinec poprvé otevřel oči.

Širšího vývodu

Oproti vývodu navíc zachycuje sourozence přímých předků a jejich partnery. 

Rozrodu

Užíván především u šlechtických rodů, kde byl znám nějaký dávný, významný předek. Zachyceni jsou všichni jeho potomci, postupuje se od minulosti do současnosti. VZOR

Rodokmenu

Je typem rozrodu, zaznamenává ovšem pouze nositele rodového příjmení. Zachyceny jsou i dcery, ale ne již jejich potomci s příjmením po otci.

 

Údaje o předcích a schematické znázornění rodové linie zpracovávám dle požadavků zájemce. Finálním produktem jsou ale vždy:

  • datový nosič s údaji o předcích a jejich vztazích (použitelné ve většině volně šiřitelného genealogického softwaru)
  • sešit s údaji o jednotlivých předcích a jejich vztazích s dalšími
  • tištěné schematické znázornění rodové linie s daty o jednotlivých předcích

 

Pracuji za férové, předem jasně dohodnuté ceny. Pro představu: smysluplný vývod z předků pořídíte cca od 10.000,- Kč, vždy ale záleží na Vašich konkrétních požadavcích a domluvě.