Jak pracuji

"Mám zájem o... Jak to celé bude vypadat?"

Vy

Shromáždíte co nejvíce podkladů o předcích (zejména křestní a rodné, oddací a úmrtní listy).

Zvolíte si formu zpracování rodové linie a finální produkt (kombinaci), o který máte zájem.

Společně

Domluvíme přesnou podobu zakázky (například vývod do x-té generace, finálním produktem datový nosič + tištěné schematické znázornění rodové linie), cenové a další podmínky včetně termínu dodání.

Podepíšeme jasnou a stručnou smlouvu o dílo.

Po převzetí zálohy uvedené ve smlouvě o dílo se budu věnovat Vaší zakázce.

O postupu prací Vás budu průběžně informovat, v domluvených případech (například objevím nějakou boční, ale něčím zajímavou rodovou větev, zjistím, že Vaši předkové přišli ze zahraničí a podobně) Vás budu kontaktovat okamžitě.

Vaši zakázku zpracuji do finální podoby dle smlouvy o dílo a v dohodnutém termínu Vám oproti doplatku předám hotový produkt.


Pracuji rychle a kvalitně (k veškerým zjištěným údajům dodávám přímé odkazy či kopie pramene, z něhož jsem čerpal), mám rád jasnou domluvu a dodržování dohodnutého. Očekávat můžete také diskrétnost a snahu vyhovět Vašim požadavkům.

Jaké jsou ty Vaše?